fredag 22 april 2011

"Det är fullbordat!"


(Det enda "påsk" jag garanterat köper vart år, 5 röda rosor. Den symboliserar traditionellt Kristi 5 sår. Korset är inköpt i S:ta Clara, senare målat av mig.)

Han är död nu. Och jag läser en av de vackraste texterna jag, och många med mig, hittar i Bibeln. Jesaja 52:13-53:12. "Herrens lidande tjänare".

52:13 Se, min tjänare skall handla vist! Han skall bli hög och upphöjd, ja mycket hög.

14. Liksom många häpnade över dig, så skall hans framträdande förvrängas mer än andra mäns och hans gestalt mer än andra människors.

15. Han skall bestänka (rena, min anm) många folk. Inför honom kommer kungar att förstummas, ty de får se sådant som aldrig har berättats för dem och lära känna vad de aldrig har hört.

53:1. Vem trodde vår predikan, för vem var Herrens arm uppenbarad?

2. Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande.

3. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

4. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.

5. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

6. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom.

7. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.

8. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse?

9. Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun.

10. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja skall ha framgång genom honom.

11. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det som han bär.

12. Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.

(Svenska Folkbibelns översättning)

Det blir nog en tredje text ikväll...

Allt gott!
Eva

1 kommentar:

TeamNelson/Ordringen sa...

En lugn och skön påsk önskar vi dig. Ulf o Nelson