tisdag 19 april 2011

Tisdag

Tillsammans med måndag och onsdag en lite "undanskymd" dag i påskveckan. Så vad händer? HÄNDER det överhuvudtaget något?

Jo det gör det helt klart, för i evangelierna är det denna dag som får allra mest uppmärksamhet. 11 av evangeliernas 89 kapitel handlar om just tisdagen i påskveckan.

Jesus är i templet. Han talar till folket, han debatterar med präster och skriftlärda, Han "sätter ner foten" i en hel del frågor.

Mycket av det som sägs kanske kan sammafattas i frågan om templet är till för människorna eller människorna för templet. Som jag förstår det tyckte Jesus att det fanns de som tjänade i templet snarare för egen vinnings och berömmelses skull än för Guds skull och folkets. (Ett problem som väl funnits här i landet också i olika tider...)

I dagens svenska kyrka kan jag tycka att det snarast blivit väl mycket av att låta kyrkan vara för människor. Man har dragit det så långt, det att alla ska känna sig bekväma i kyrkan att man då och då gör avkall på alldeles för mycket av den tro man ändå ska stå för.

Låt mig ge ett exempel som jag tycker visar detta:

För ett antal år sedan gjordes en broschyr för att presentera kandidaterna till kyrkovalet i en Stockholmsförsamling. Bl.a. ställdes frågan om ett favoritställe i Bibeln, och flera svarade "Bergspredikan!". (Matteus evangelium kapitel 5-7) Jag frågade en av dem om han hade läst hela Bergspredikan nyligen? Jag var nämligen väldans nyfiken på om han förstått hela och stod fast vid att det var favoritstället i hela Bibeln.

Det dessa människor tänkte på var givetvis "Den gyllene regeln" i Matteus 7:12. "Du ska göra mot människor vad du vill att de ska göra mot dig." Och det är ett underbart avsnitt, men det är mycket långt ifrån allt som sägs i den predikan!

I Bergspredikan finns mycket som är långt ifrån enkelt! Det är där Jesus säger att vi ska älska våra fiender t.ex. Hur många av oss orkar leva upp till det?

Nu är det inte så att jag vill göra Jesus till någon dyster "kravmaskin" som hindrar oss från att leva livet! (Undrar hur många fester Han är på enligt evangelierna...) Men jag tycker ändå mycket illa om de försök som ständigt görs att göra Honom bara "gullig"!

Missförstå mig inte nu - Jesus är det mest kärleksfulla man kan tänka sig! MEN - Han har en hel del krav på oss! Krav att leva som Gud har tänkt sig, för att Han vet att det är det bästa. Att säga att Jesus ju älskar alla människor och därmed mena att det inte spelar någon roll hur vi lever blir helt enkelt inte rätt. Jag tycker och tror t.ex. inte att du kan "buffla" dig fram i livet och "köra över" andra människor till höger och vänster och samtidigt hävda att du är kristen. (Om inte annat vill du nog inte att andra behandlar dig så...)

Jesus ÄR kärlek! Men en kärlek som också kräver sitt. Och jag förstår egentligen inte varför det idag är så kontroversiellt i många delar av t.ex. Svenska Kyrkan att säga det! Är det egentligen så mycket konstigare att anpassa sig till Jesu ord än att anpassa sig till, bara som ett exempel, ett partiprogram?

Om många verkligen tycker att Bergspredikan är favoritdelen i Bibeln blir jag jätteglad! För då skulle de förmodligen kunna förklara en hel del för mig.... Jag har hört predikningar och lektioner i Bibelskolan om både dessa kapitel och andra där Jesus är allt annat än gullig, och det är faktiskt det jag älskar mest med Honom! Han älskar oss så att han vill ställa till rätta det som blivit fel, hjälpa oss att se Guds vilja och mening med våra liv. Och precis som en förälder kanske inte alltid uppfattas som "snäll" av barnet som får bannor när något gått snett kan man ändå vara säker på att Jesus lika väl som föräldern älskar barnet av allt sitt hjärta.

Jag önskar att Jesus i alla lägen kunde få vara mer "hel". Att man inte, som ofta sker idag, bekänner sig till den "gullige" eller den revolutionäre "stränge" Jesus.

Naturligtvis ska kyrkan vara till för alla människor! Men när det som idag ofta verkar innebära att kyrkan ändrar sin lära efter "tidens tand" så att man inte alltid känner igen den... Nej - då vill jag inte riktigt hänga med längre! (Jo, jag är med i Svenska Kyrkan, men i EFS som är dess väckelsegren och av många ses som alltför "fundamentalistisk"... "Fundament" betyder egentligen "grund" och används väl ofta väldigt fel numer.)
Utan någon som helst annan jämförelse kan man ju fråga sig om människor skulle gå in i t.ex. en politisk förening och kräva att de skulle ändra sitt program åt totalt motsatt håll? Eller skulle du gå med i en förening för fågelskådande och kräva att ni började leta efter kräldjur istället? Underliga jämförelser? Kanske, men åt det hållet tycker jag att det ibland blir i kyrkan.

Därför gläds jag åt uppropen för papperslösa flyktingar och för sjuka. Inte för att jag kanske alltid håller med, men för att kyrkan där går i de spår Jesus också trampade upp - de där makten ifrågasätts och utmanas.

Hade Han varit bara den gullige hade vi inte brytt oss det minsta om denna vecka! För då hade Han inte retat upp och skrämt de styrande i templet så till den milda grad att de kände sig tvungna att döda Honom...

Så låt Jesus vara "hel"! Låt Honom vara både gullig och förskräckligt besvärlig!

Allt gott!
Eva

Inga kommentarer: